Disclaimer voor hetryckeleven.nl

Henriëtte van Dijk, hierna te noemen H.K.R. van Dijk, verleent u hierbij toegang tot hetryckeleven.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
H.K.R. van Dijk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op hetryckeleven.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Henriette van Dijk.

Beperkte aansprakelijkheid

H.K.R. van Dijk spant zich in om de inhoud van hetryckeleven.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op hetryckeleven.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van H.K.R. van Dijk.
In het bijzonder zijn alle prijzen op hetryckeleven.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op hetryckeleven.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan H.K.R. van Dijk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij H.K.R. van Dijk.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van H.K.R. van Dijk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.